Skip to content

Privacy Statement

Exclusive Viña, gevestigd aan Vluchtoord 40, 5406 XP, Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Exclusive Viña

www.vinawijn.nl
Klaroenlaan 11

5402 PA Uden

Sam Wassenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Exclusive Viña. Hij is te bereiken via info@vinawijn.nl of via +31 6 50469371.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Exclusive Viña verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat gebeurt als u een bestelling bij ons plaatst. Wij verzamelen administratieve gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel bedrijfsnaam, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vinawijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Exclusive Viña verwerkt uw persoonsgegevens om uw betaling af te kunnen handelen, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen en diensten bij u af te leveren. Exclusive Viña verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Exclusive Viña bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mocht u hierover vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Exclusive Viña verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo delen we uw persoonlijke gegevens met derden om transacties te vergemakkelijken – denk daarbij aan distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling – en aan betalingsdienstaanbieders. Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met verwerkers die ons helpen met onze webshop en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en zich houden aan de regels verordering. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Cookies
Exclusive Viña maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exclusive Viña en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vinawijn.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Exclusive Viña neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om uw gegevens te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vinawijn.nl.

Wijzigingen
Exclusive Viña is vrij om deze Privacy Verklaring te updaten. We adviseren daarom deze regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze verklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.